Politika kvality a EMS firmy Stirpack, s.r.o.

Firma STIRPack, s.r.o. vyrábí obaly z vlnitých lepenek.

Vedení firmy předkládá tuto politiku kvality a EMS, která vychází z dlouhodobých zkušeností zpracování vlnitých lepenek a výroby obalů z těchto lepenek s důrazem na neustálé zlepšování systému QMS a EMS.

Politika kvality a EMS představuje:

 • Zkvalitňování a rozšiřování sortimentu výrobků a zlepšování kvality výrobních procesů
 • Budování, upevňování a zkvalitňování vztahů s novými i dlouhodobými zákazníky a odběrateli
 • Zlepšování technického stavu výrobních zařízení, pracovního zázemí a bezpečnosti práce
 • Zabezpečovaní maximální ochrany životního prostředí v rámci své výrobní činnosti
 • Dodržování platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí

K podpoře politiky kvality a EMS se vedení firmy zavazuje:

 • politiku kvality a EMS rozpracovávat do hodnotitelných cílů
 • plánovat a zabezpečovat nezbytné zdroje pro realizaci těchto cílů
 • vytvářet vhodné pracovní zázemí všem pracovníkům
 • seznamovat pracovníky s cíli kvality a EMS (BOZP) aby jim byla jasná jejich úloha v systému kvality a EMS
 • v případě nesplněných cílů reagovat formou opatření k nápravě a preventivních opatření
 • udržovat a rozvíjet certifikované systémy kvality a EMS dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

K podpoře politiky kvality a EMS vedení firmy od zaměstnanců očekává:

 • kvalitní pracovní výkon
 • loajálnost k firmě
 • samostatnost a odpovědnost a svědomitost při plnění pracovních povinností
 • svědomitý přístup ke svěřeným výrobním zařízením
 • odpovědný přístup k ochraně životního prostředí v rámci své pracovní činnosti
 • dodržování všech nastavených procesů, z nichž je QMS a EMS sestaven
 • ztotožnění se s politikou integrovaného systému managementu a aktivní účast při realizaci politiky, BOZP, cílů kvality a environmentálních cílů

EKOKOM

SymbolNaše firma uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je tedy zapojena do systému sdruženého plnění a plní tak svou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle zákon o obalech.

Autorizovaná obalová společnost EKOKOM, vytvořila a efektivní provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, míst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.Zaujala Vás tato nabídka?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi odpovíme na vaše dotazy nebo zpracujeme nezávaznou nabídku. V případě online komunikace, Vás bude kontaktovat náš obchodník v horizontu 24h.

Pište na info@stirpack.cz

Zakázku můžete také poptat online

Online poptávka