EN ISO 9001 a EN ISO 14001

iso-9001-14001-certNa začátku roku 2004 byl v naší firmě zahájen proces vedoucí k zavedení systému ISO. V květnu roku 2004 proběhl firmou RWTÜV Praha, spol. s.r.o., certifikační audit, na jehož základě bylo doporučeno vystavení certifikátů, které potvrzují zavedení používání systémů:

 • Managementu jakosti
 • Environmentálního managementu

v oboru Výroba a prodej obalů z vlnitých a skládačkových lepenek a nákup a prodej papírenského zboží.

Kontrolní audity a prodlužovací audity,  dle norem EN ISO v naší firmě v datech:

 • 26.5.2014 úspěšně proběhl 1. kontrolní audit po 3. prodlužovacím auditu dle norem EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004
 • Ve dnech 23.5. – 24.5.2013 úspěšně proběhl 3. prodlužovací audit dle norem EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 a společnost obdržela právo na umístění značky TÜV NORD na svých obchodních dokumentech.
 • Ve dnech 24.5. – 25.5.2012 úspěšně proběhl 2. kontrolní audit po 2. prodlužovacím auditu dle norem EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004
 • Ve dnech 30.5. – 31.5.2011 úspěšně proběhl 1. kontrolní audit po 2. prodlužovacím auditu dle norem EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004
 • Ve dnech 24.5. – 26.5.2010 úspěšně proběhl 2. prodlužovací audit dle norem EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004
 • Dne 26.5.2009 úspěšně proběhl 2. kontrolní audit po 1. prodlužovacím auditu dle norem EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:2004
 • Dne 12.5.2008 úspěšně proběhl 1. kontrolní audit po 1. prodlužovacím auditu dle norem EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:2004
 • Ve dnech 28.5. – 29.5.2007 u nás úspěšně proběhl 1. prodlužovací audit dle norem EN ISO 9001:2000 a integrovaný audit dle normy EN ISO 14001
 • Dne 22.5.2006 u nás úspěšně proběhl 2. kontrolní audit environmentálního systému managementu dle normy EN ISO 140001:2004 a systému jakosti dle normy EN ISO 9001:2000.
 • Dne 3.6.2005 u nás úspěšně proběhl 1. kontrolní audit dle norem EN ISO 140001:2004 a EN ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002.
 • Ve dnech 20. – 21.5.2004 u nás úspěšně proběhl certifikační audit Systému managementu jakosti dle norem EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:1996. Společnost obdržela Certifikát environmentálního managementu kvality.

Politika kvality a EMS firmy Stirpack, s.r.o.

Firma STIRPack, s.r.o. vyrábí obaly z vlnitých lepenek.

Vedení firmy předkládá tuto politiku kvality a EMS, která vychází z dlouhodobých zkušeností zpracování vlnitých lepenek a výroby obalů z těchto lepenek s důrazem na neustálé zlepšování systému QMS a EMS.

Politika kvality a EMS představuje:

 • Zkvalitňování a rozšiřování sortimentu výrobků a zlepšování kvality výrobních procesů
 • Budování, upevňování a zkvalitňování vztahů s novými i dlouhodobými zákazníky a odběrateli
 • Zlepšování technického stavu výrobních zařízení, pracovního zázemí a bezpečnosti práce
 • Zabezpečovaní maximální ochrany životního prostředí v rámci své výrobní činnosti
 • Dodržování platné legislativy v oblasti ochrany životního prostředí

K podpoře politiky kvality a EMS se vedení firmy zavazuje:

 • politiku kvality a EMS rozpracovávat do hodnotitelných cílů
 • plánovat a zabezpečovat nezbytné zdroje pro realizaci těchto cílů
 • vytvářet vhodné pracovní zázemí všem pracovníkům
 • seznamovat pracovníky s cíli kvality a EMS (BOZP) aby jim byla jasná jejich úloha v systému kvality a EMS
 • v případě nesplněných cílů reagovat formou opatření k nápravě a preventivních opatření
 • udržovat a rozvíjet certifikované systémy kvality a EMS dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

K podpoře politiky kvality a EMS vedení firmy od zaměstnanců očekává:

 • kvalitní pracovní výkon
 • loajálnost k firmě
 • samostatnost a odpovědnost a svědomitost při plnění pracovních povinností
 • svědomitý přístup ke svěřeným výrobním zařízením
 • odpovědný přístup k ochraně životního prostředí v rámci své pracovní činnosti
 • dodržování všech nastavených procesů, z nichž je QMS a EMS sestaven
 • ztotožnění se s politikou integrovaného systému managementu a aktivní účast při realizaci politiky, BOZP, cílů kvality a environmentálních cílů
TUV-nord

 

EKOKOM

SymbolNaše firma uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je tedy zapojena do systému sdruženého plnění a plní tak svou povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle zákon o obalech.

Autorizovaná obalová společnost EKOKOM, vytvořila a efektivní provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, míst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie.

Registr solventních firem

bisnode_logoNaše firma STIRPack, s.r.o. získala 27. 11. 2014 certifikát Registru solventních firem.

„Registr Solventních firem“ zahrn

uje elitu českého podnikatelského prostředí. Ocenění označuje pouze seriózní společnosti, které si bedlivě střeží své dobré obchodní jméno.

Certifikace ukazuje na dlouhodobou ekonomickou stabilitu, solventnost, spolehlivost a efektivní vedení podnikání společnosti v rámci české republiky. Certifikovaná společnost má také možnost využít ochranných etiket na faktury, které lze zahrnovat do monitoringu platební morálky a tím ovlivnit plnění závazků ze strany svých obchodních partnerů v ideální očekávané míře.

Co musela firma pro získání certifikátu splnit?

Tento certifikát získá pouze společnost, která nemá žádné registrované dluhy, není v insolvenčním řízení, konkursu nebo likvidaci, nemá závazky déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, hodnocení společnosti spadá do kategorie AAA-BB skóringového hodnocení, firma také pravidelně publikuje finanční výsledky ve sbírce listin a certifikovaný subjekt musí mít hodnotu platebního indexu Bisnode nejhůře v kategorie B2.
Registr-certifikat-en-verze

Registr-certifikat-ceska-verze Registr-certifikat-de-verze


Zaujala Vás tato nabídka?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi odpovíme na vaše dotazy nebo zpracujeme nezávaznou nabídku. V případě online komunikace, Vás bude kontaktovat náš obchodník v horizontu 24h.

Pište na info@stirpack.cz

Zakázku můžete také poptat online

Online poptávka